Skolaudované!

Financovanie nového bývania

Financovanie kúpy nehnuteľnosti v rámci nášho projektu je možné riešiť formou vlastných finančných zdrojov, hypotekárnym úverom alebo
kombináciou vlastných finančných zdrojov a hypotekárneho úveru v zmysle
požiadaviek klienta.

Podpis rezervačnej zmluvy a úhrada rezervačného poplatku

Do 7 kalendárnych dní od podpisu rezervačnej zmluvy je potrebné uhradiť rezervačný poplatok vo výške 5000€ bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v zmluve

Podpis zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

Do 7 kalendárnych dní od podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je potrebné uhradiť poplatok vo výške 20% z kúpnej ceny nehnuteľnosti bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v zmluve.

Dokončenie výstavby

Kolaudácia -> Pridelenie súpisného čísla -> Zápis stavby na katastri

Podpis kúpnej zmluvy

Podpis kúpnej zmluvy po kolaudácií a doplatenie 80% z kúpnej ceny nehnuteľnosti.

Compare listings

Compare